Afdrukken

CV tips

Het cv is vaak de eerste indruk. Aan de hand van het cv zal men een inschatting moeten maken of u de juiste persoon bent voor die functie. Realiseer u dat vele selecteurs de begeleidende brief overslaan en eerst naar het cv kijken op zoek naar de harde feiten zoals opleiding, beklede functies, taken en ervaring.
Zorg er dan ook voor dat het cv:

de juiste informatie bevat
 • er netjes, verzorgd en overzichtelijk uitziet: werk met aandachtstreepjes en accentueer kernpunten
 • geen spelling, taalfouten of grammaticale slordigheden bevat
 • overweeg om een pasfoto toe te voegen voor een eerste goede indruk

Een cv behoort niets anders te zijn dan en korte schets, bijvoorkeur maximaal een pagina, van uw personalia, opleidingen, werkervaring en interesses. Laat bijzaken achterwege en beperk u tot het noemen van (relevante) kernpunten. Meer uitgebreide informatie en uw motivatie kunt u aangeven in uw begeleidende schrijven en uiteindelijk tijdens het sollicitatie gesprek.

Over de chronologische volgorde van tijdsverloop in uw cv zijn de meningen verdeeld. Moet men nu juist beginnen met de huidige of laatste situatie en vervolgens terug in de tijd gaan of juist beginnen bij het begin en eindigen met wat u nu doet of als laatste gedaan heeft.

Zo zal een PZ functionaris bij het beoordelen van cv's er de voorkeur aan geven om als eerste te lezen wat u nu doet of als laatste gedaan heeft om zo snelle conclusies te kunnen trekken. Bij het sollicitatie gesprekken gebruikt men vaak het cv als leidraad en geeft men juist weer de voorkeur aan eerst te lezen waar u mee begonnen bent om tot slot te komen waarmee u nu bezig bent of geëindigd bent om zo te zien hoe en via welke wegen u tot uw huidige functie bent gekomen.

Ongeacht welke structuur u ook kiest geldt er een bepaalde algemene volgorder:

1. personalia
Naam, adres, telefoonnummer, huwelijksestaat, e-mail adres

2. persoonlijke kenmerken
Beschrijf met kernwoorden uw persoonlijke eigenschappen, zoals:
analytisch, team player, (in)formeel, gemotiveerd, besluitvaardig, voortvarend, pragmatisch, gezonde werklust, communicatief, sociaal etc.

3. opleidingen en cursussen
 • begin en einddatum van de studie en/of opleiding
 • noem de studie en/of opleiding en beperk u tot het noemen van de voor die functie relevante vakken, keuzerichting of extra gevolde vakken
 • vermeld of u deze studie/opleiding heeft afgerond of niet


4. werkervaring
 • begin en einddatum
 • noem de werkgever en de plaats
 • uiteindelijke bereikte functieniveau
 • geef met aandachtstreepjes een opsomming van uw vaardigheden en taken

5. activiteiten tijdens de studie en/of opleiding
Indien u maar weinig of geen werkervaring heeft kunt u dit punt aan uw cv toevoegen.
Hiermee kunt u aantonen:
 • dat u actief bezig bent geweest
 • of iemand bent die initiatief durft te nemen
 • uw sociale vaardigheden
 • uw werklust
 • hoe u in het leven staat
 • wat uw interesses zijn
 • waarom u geïnteresseerd en gemotiveerd bent

6. beheersing vreemde talen en kennis van bepaalde software
Afhankelijk van de relevantie voor de functie kunt u er voor kiezen kenbaar te maken in welke mate u welke talen beheerst en met welke software u vertrouwd bent.

7. sociale activiteiten
 • hobby's
 • lidmaatschappen
 • persoonlijke interesses
 • taken, functie neven activiteiten

8. publicaties en lezingen
Geef hier puntsgewijs aan uw publicaties en/of lezingen: jaartal, onderwerp en bronvermelding

9. referenties
verstrek pas informatie over reverenties indien men hier uitdrukkelijk om vraagt