Afdrukken

Sollicitatiegesprek

U bent door de eerste selectie ronde en u wordt uitgenodigd voor een solliciatiegesprek.
Bereid u altijd goed hierop voor. Het niet voorbereiden is solliciteren naar een mislukking. Een goede voorbereiding bepaalt 90% van uw succes.

Het sollicitatiegesprek geeft u de kans om de werkgever er van te overtuigen dat u de beste kandidaat bent voor de functie. De werkgever zal met name goed letten op uw houding, persoonlijkheid, motivatie, werkervaring en taalgebruik.

U bent door de eerste selectie ronde en u wordt uitgenodigd voor een solliciatiegesprek.
Bereid u altijd goed hierop voor. Het niet voorbereiden is solliciteren naar een mislukking. Een goede voorbereiding bepaalt 90% van uw succes.

Het sollicitatiegesprek geeft u de kans om de werkgever er van te overtuigen dat u de beste kandidaat bent voor de functie. De werkgever zal met name goed letten op uw houding, persoonlijkheid, motivatie, werkervaring en taalgebruik.
DE VOORBEREIDING:

◊ bevestig de afspraak voor het sollicitatiegesprek

◊ zorg dat u weet wie het sollicitatie gesprek afneemt: naam, titel en juiste uitspraak van de naam

◊ zorg dat u weet wat de baan inhoudt, vraag om een functieprofiel of uitleg

◊ bestudeer uw eigen cv kritisch, vaak wordt deze als leidraad gebruikt. Formuleer antwoorden op mogelijke vragen en punten die om uitleg vragen. Zorg dat u goed weet waarom u de baan wilt en waarom u geschikt bent voor de functie. Hiermee straalt u zelfvertrouwen uit.

◊ controleer het adres en plan uw route zorgvuldig, rekening houdend met mogelijke vertragingen. Probeer altijd iets te vroeg te komen. Dit geeft u de tijd om u wat op te frissen en uw zweterige handen te drogen. Het geeft u ook de mogelijkheid om personeel te ontmoeten en te observeren en een indruk te krijgen over de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.

◊ verdiep u in de activiteiten van het bedrijf, hun marktpositie, de functie en de daarbij behorende taken. Maak gebruik van internet, vraag jaarverslagen op of probeer informatie in te winnen bij personen die al bij dat bedrijf werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn

◊ neem altijd uw cv, cijferlijsten, diploma's en namen van referenties mee. Informeer altijd vooraf of die persoon wel de bereidheid heeft als referentie op te treden

◊ bereid vragen voor die u tijdens het gesprek en aan het einde kunt stellen. Het stellen van vragen straalt zelfvertrouwen uit en laat zien dat u communicatief bent, iets wat voor veel banen een belangrijke eis is. Mogelijke vragen zijn:

 • Wat zijn de primaire verantwoordelijkheden behorende binnen de functie?
 • Aan wie rapporteer ik?
 • Zijn er studiefaciliteiten of zijn er mogelijkheden om cursussen te volgen?
 • Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?
 • Met hoeveel andere mensen ga ik direct samenwerken?
 • Waarom is deze baan vrij gekomen?
 • Wat is de bedrijfscultuur?
 • Wat zijn de toekomstplannen van het bedrijf?
 • Wat zijn de hoofddoelstellingen van de functie?
 • Met welke afdelingen krijg ik veel te maken?


◊ zorg ervoor dat u gepast en verzorgd gekleed bent. Kleed u in de stijl van het bedrijf of de branche. Dit versterkt uw professionele houding. Het is goed te weten dat men vaak al opbasis van uw verschijning in de eerste 30 seconden een beslissing neemt of men u gaat aannemen. Ook het geven van een stevige handdruk en een glimlach vormen hierbij een belangrijk onderdeel

◊ inventariseer uw sterke en zwakke punten en bereid u voor om tekst en uitleg te gevenover veranderingen in uw werk, carriëre en mogelijk ook uw studierichting

◊ bereid u voor op voorspelbare vragen:
 • Hoe ziet u uzelf als werknemer?
 • Wat heeft u tot nu toe bereikt?
 • Wat zijn uw carriëredoelen of ambitie voor de komende jaren?
 • Op welke actie van uzelf bent u erg trots plus toelichting?
 • Waarom bent u in deze baan en onze organisatie geïnteresseerd?
 • Hoe functioneert u in teamverband?
 • Wat zijn uw sterke en zwakke punten?
 • Wat beweegt u in uw werk?
 • Wat doet u in uw vrijetijd?
 • Wat vindt u belangrijk in samenwerking met anderen?
 • Wat is uw management stijl?
 • Waarom denkt u de juiste persoon te zijn deze functie?
 • Kunt u een voorbeeld uit de praktijk geven van uw vaardigheid in......?

◊ zorg dat u goed uitgerust bent


Tijdens het sollicitatiegesprek zal men letten op uw lichaamstaal, gedrag, houding, communicatievaardigheden, parate kennis en luistervaardigheid.
 • Sta bij de introductie rechtop en geef een stevige hand en glimlach.
 • Wacht met het gaan zitten tot dat men u een plaats aanwijst.
 • Beweeg niet te veel met uw handen, laat ze rusten op uw schoot of op de tafel.
 • Probeer zo veel mogelijk oogcontact te houden met degene die aan het woord is.
 • Wees altijd enthousiast en positief. Geef niet af op huidige of vorige werkgevers.
 • Blijf altijd beleefd.
 • Luister actief en bevestig zonodig dat u de vraag begrijpt. Neem de tijd om na te denken over het antwoord. Geef een beknopt en doordacht antwoord en dwaal niet af.
 • Toon (oprechte) motivatie en enthousiasme voor het bedrijf en de functie. Ervaring toont aan dat een gemotiveerde en enthousiaste uitstraling een groot effect heeft op uw slagingskans.Ga niet achteruit hangen.
 • Doe u niet anders voor dan u bent.

Aan het einde van het gesprek geeft men u altijd de gelegenheid tot het stellen van vragen. Benut deze kans en laat hiermee merken dat u zich bedrijf verdiept hebt. Verder kunt u ook nog om nadere uitleg vragen. Vraag ook naar de vervolgprocedure, de tijd waarbinnen men zal reageren en hoeveel kandidaten er voor die baan zijn uitgenodigd. Een beetje pittig maar u mag ook vragen naar hun indruk over uw kandidatuur.

Over de hoogte van het salaris en de andere secundaire arbeidsvoorwaarden wordt meestal pas in een vervolggesprek gesproken.

Afgewezen of een vervolggesprek
Meestal heeft u zelf al een redelijke goede inschatting kunnen maken na afloop van het eerste gesprek. Indien u wordt afgewezen schroom dan niet te vragen naar de reden. U kunt hiermee uw voordeel doen bij een volgend sollicitatiegesprek.