Afdrukken

Over OCM

OCM is gevestigd in Den Haag. Ons kantoorpand ligt direct aan het Frederik Hendrikplein in het Statenkwartier. Vanuit ons kantoor worden alle contacten onderhouden met zowel (potentiële) opdrachtgevers als met de kandidaten. Naast onze bemiddelende rol hebben wij ook een zeer belangrijke adviserende rol. Wij adviseren onze kandidaten over hun functie en carrière (on)mogelijkheden binnen de adviespraktijk en het bedrijfsleven.

 

Iedere kandidaat wordt gekoppeld aan één adviseur zodat de communicatie lijnen kort en persoonlijk blijven. Na een intake gesprek van circa 1 uur wordt in overleg een profiel opgesteld van het type organisatie en de gewenste functie van de kandidaat. Aan de hand van deze profielschets zal de adviseur op zoek gaan naar passende opdrachtgevers en deze vervolgens met de kandidaat bespreken.

ocmweb.gif Alle persoonlijke gegevens van de kandidaat blijven strikt vertrouwelijk tot het moment dat OCM toestemming, van de kandidaat, heeft gekregen om een afspraak definitief te bevestigen aan de potentiële opdrachtgever(s).

 

Gedurende de gehele sollicitatieprocedure blijft OCM het directe aanspreekpunt voor de kandidaat.Wij ondersteunen en adviseren de kandidaat in alle sollicitatiefasen vanaf de eerste introductie tot aan de besprekingen van de arbeidsvoorwaarden en het ondertekenen van het arbeidscontract.

 

Ook nadat de kandidaat bij onze opdrachtgever in dienst is getreden blijven wij geïnteresseerd in de bevindingen van de kandidaat en of deze tevreden is over diens keuze en of aan diens verwachtingen is voldaan.