Afdrukken

OCM's werkwijze

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werken wij zeer persoonlijk en vertrouwelijk. Als uitgangspunt voor onze bemiddelende rol staat bij ons de kandidaat centraal. Het gaat ten slotte om uw toekomst.

In beginsel bestaat onze bemiddelingsprocedure uit de volgende fasen:

1 Persoonlijk gesprek

Onze bemiddelingsactiviteit begint met een persoonlijk gesprek met een van onze adviseurs. Aan de hand van uw cv doorlopen wij uw opleidingen, werkervaring, persoonlijke kenmerken en gewenste functiemogelijkheden en voorkeuren. Tijdens dit gesprek zullen wij u adviseren over uw carriëre- en functiemogelijkheden en uw reële kans van slagen voor het vinden van de gewenste nieuwe baan.

2 Functie profiel

In goed overleg wordt een profiel samengesteld van de mogelijke en gewenste functie(s) en een profiel van het type opdrachtgever waar deze functie(s) zich zou(den) kunnen bevinden.

3 Het opstarten van onze bemiddelingsactiviteiten

Aan de hand van de opgemaakte profielen gaan wij opzoek naar uw functiemogelijkheden bij de juiste opdrachtgevers. In beginsel zullen wij ons beperken tot opdrachtgevers waarvan wij op dat moment concrete opdrachten in portefeuille hebben. Vinden wij daar geen mogelijkheden dan zullen wij gebruik gaan maken van ons eigen opgebouwde netwerk.

4 Introductie

ocmmansprong.gif Zodra wij een passende functie en opdrachtgever voor u hebben gevonden bespreken wij deze eerst met u. Pas met uw toestemming regelen wij voor u een eerste oriënterend gesprek bij onze opdrachtgever.

5 De sollicitatieprocedure

Bij alle fasen van de sollicitatieprocedure blijven wij u ter zijde staan met onze adviezen. Uiteindelijk neemt u en onze opdrachtgever de beslissing om met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan en onder welke voorwaarden.

6 Nazorg

Ook nadat u bij onze opdrachtgever in dienst bent getreden blijven wij zeer geïnteresseerd in de bevindingen van beide partijen. Heeft u het naar uw zin en bent u tevreden over uw keuze en is de opdrachtgever tevreden over uw prestatie. Wij hechten er veel waarde aan dat alle partijen tevreden zijn en blijven.